Rekisteriseloste

Lunna-design Oy  rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

Lunna-design Oy:n omistama nettikauppa uurnalemmikille.fi käsittelee henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti ja muutoinkin huolehtii yksityisyyden suojan ja asiakassalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään palvelujen ja toiminnan hoitamista varten.

Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään.

 

1. Rekisterinpitäjä

Lunna-design Oy -verkkokauppa
PL 201
13101 Hämeenlinna

Sähköposti: info@lunnadesign.fi
Puhelin:  045 1286096
Y-tunnus: 2750954-4

 

2. Rekisteriasioissa vastaava henkilö

Auli Rautiainen
Puhelin: 045 1286096
Sähköposti: auli@lunnadesign.fi

 

Tekninen yhteystaho:
Opiferum, avoin yhtiö
+358 10 229 1919
posti@opiferum.com

3. Rekisterin nimi
Uurnalemmikille.fi -verkkokaupan asiakasrekisterin nimi on "Uurnalemmikille.fi" asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on:
- Asiakassuhteen hoitaminen
- Asiakkaan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen
- Henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin
 

5. Kuvaus rekisteröidyistä tietoryhmistä
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
- Yhteystiedot (nimi, osoite, sähköposti ja/tai matkapuhelinnumero)
 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset, tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja.

 

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Uurnalemmikille.fi verkkopalvelun tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Lunna-design Oy:n / Uurnalemmikille.fi toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus ja tarvittavat käyttäjätunnukset.

 

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu tämän palvelun asiakasrekisteriin. Tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisena ja rekisteröidyn on pystyttävä todentamaan henkilöllisyytensä.

Tarkastuspyynnössä tulee ilmetä vähintään seuraavat tiedot:
- Asiakkaan/Rekisteröidyn nimi
- Jakeluosoite
- Postinumero ja -toimipaikka
- Sähköpostiosoite
- Henkilötunnus
- Puhelinnumero

Tarkastuksen kohde, eli mitä tietoa rekisteröity hakee:
- Kaikki tiedot
- Erikseen luetellut tiedot sekä
- Paikka ja päivämäärä
- Rekisteröidyn allekirjoitus ja nimenselvennys

 Uurna lemmikillesi — oman lemmikin tuhkaa sisältävät muistoesineet, -korut ja uurnat - www.uurnalemmikille.fi

Lunna-design Oy  |  Upseerikuja 2 as 3, 13130 Hämeenlinna
 045 128 6096  |   info@lunnadesign.fiRekisteriseloste | Toimitusehdot